Polityka Prywatności

W związku ze zmianą przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych i początkiem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

1.    Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www.lampadina.com.pl jest Lampadina, Marta Babik  ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-52-24, REGON: 140399628, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta M. St. Warszawy pod numerem 420498.Kontakt z obsługą sklepu: tel. 22-408-14-06, 604-413-256, e.mail: lampadina@lampadina.com.pl.
2.   Lampadina, Marta Babik przetwarza dane osobowe w celach: 
a) świadczenia usługi prowadzenia konta klienta w sklepie internetowym www. lampadina.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b)    sprzedaży i wysyłki produktów oferowanych przez sklep -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
c)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lampadina, Marta Babik – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 
4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5.    Odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Lampadina, Marta Babik w celu obsługi sklepu internetowego www.lampadina.com.pl
b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

c) podmioty, od których Lampadina, Marta Babik nabywa towar, będący przedmiotem umowy kupna-sprzedaży - jedynie imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres mailowy - w celu wysyłki towaru bezpośrednio do klienta.
d) First Data Polska S.A. -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

e) Blue Media S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line.
f) MBank S.A. . - podmiot świadczący usługi płatności on-line.
6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Lampadina, Marta Babik z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.