Administratorem zbioru danych osobowych jest Lampadina, Marta Babik (regon 140399628, adres: Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa). Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdyż osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną i jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Abyśmy mogli przetwarzać Państwa dane, wymagana jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo do wglądu i zmian swoich danych osobowych. Dane przechowywane w zbiorze to imię, nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu, adres mailowy. Dane nie są udostępniane innym podmiotom i są wykorzystywane tylko do celów wysyłki towaru i dokumentów. Zbiór jest przechowywany na serwerze w profesjonalnej firmie hostingowej, zabezpieczonym Firewallem i innymi systemami bezpieczeństwa. Do administrowania danymi są dopuszczeni wyłącznie wyszkoleni pracownicy administratora danych.